من این ژله روخیلی میپسندم براولنتاین درستش کردم خیلی موردتوجه قرارگرفت

مزه اش به نظرمن ازدیگرژله ها خیلی خوبهخوشمزه


ژله قلبی

ژله آلوورا:دوبسته

ژله انار:یک بسته

ژله آبی :یک بسته

ژله لیمو:یک بسته

بستنی وانیلی:یک ونیم لیوان

ژله پایه مون ژله آلووراهستش میایم طبق دستوردرستش میکنیم وبرای دوتاژله از٣ لیوان آب استفاده میکنیم که غلیظ باشه ومیذاریمش روی بخارکتری تاشفاف بشه

بقیه ژله ها هم هرکدوم روجداگانه درستش میکنیم چون طرزتهیه هرسه تاژله(آبی قرمز لیمو) یکی هست من طرزتهیه یکی رومیگم

 به این ترتیب که اول بایک لیوان آب جوش میذاریم ژله کامل روی بخارکتری حل بشه بعدکه کامل حل شد میذاریم کمی ازحرارت بیافته بعدنصف لیوان بستنی بهش اضافه می کنیم

میریزیم توی ظرف پیرکس مستطیل شکل ومیذاریم یخچال که کامل کامل خودش روبگیره حدوددوساعت میزاریم توی یخچال بعدبیرون میاریم وباقالب قلب قالب میزنیم

 

بعدکه تمام این قلبهارودرقالب ژله جاسازی میکنیم ورویش ژله آلوورارومیریزیم بایدژله آلوورامون به غلظت سفیده تخم مرغ رسیده باشدوگرنه تمام ژله های قلبیمان خراب میشه یامیادبالای ظرف ژله

 

 

 

 

 

 

 

این هم چندتاعکس آقای همسری خیلی خوشش اومده بودچشمکهی برام عکس میگرفت نتونستم براتون نذارم

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا عکسها تون روبرام بفرستین تادروبلاگ بانام خودتون نمایش داده بشه